Anunt public privind decizia etapei de încadrare


      SC CUPRUMOLD MINING SA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului fără context transfrontalier pentru proiectul Lucrări de cercetare geologică Cariera de Banatite, propus a fi amplasat în extravilanul oraşului Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin.
      Proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului.
    Proiectul deciziei etapei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate pe pagina web şi la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin din Reşiţa, Petru Maior, 73 în zilele de luni-joi/vineri, între orele 8:00-16:30/14:00.
      Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei etapei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agenţiei pentru Protecţia Mediului Caraş-Severin

http://www.anpm.ro/web/apm-caras-severin/acasa

Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

SC CUPRUMOLD MINING SA anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Lucrări de cercetare geologică Cariera de Banatite, amplasat în extravilanul orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin.

Informațiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul/pe pagina web a Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin din Reșița, Petru Maior, 73, în zilele de luni-vineri, între orele 8-14 și la sediul titularului din București, Sector 1, strada Banu Manta, nr. 40-44, etaj 1, birou MR1, telefon 0744357137.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Caraș-Severin, tel. 0255223053, fax 0255226729, e-mail: office@apmcs.anpm.ro.