Protejăm mediul

CupruMold Mining și-a însușit principiile de bază ale protecției mediului și operează în condiții de siguranță pentru natură și comunități locale. Compania investește în tehnologii eco-friendly și în practici sustenabile de exploatare minieră. Valorile CupruMold Mining, în ceea ce privește protecția mediului, sunt:

 • Utilizăm resursele naturale și sursele de energie în cel mai productiv și economic mod posibil, folosind tehnologii de gestiune a apei și a energiei
 • Asigurăm colectarea selectivă a deșeurilor și integrarea celor refolosibile în procesul de producție, urmărind atingerea celui mai înalt nivel de reciclare și reutilizare
 • Ne conformăm la legislația de mediu, respectând cerințele din domeniu la nivel internațional
 • Ne preocupă formarea continuă a angajaților noștri și alegerea partenerilor care au aceeași înțelegere ca a noastră în ceea ce privește protecția mediului, în contextul activității de operare minieră
 • Am adoptat un proces decizional prin care anticipăm și prevenim incidentele de mediu
 • Evaluăm continuu măsurile preventive și corective din planurile de intervenție în caz de urgență
 • Ascultăm și analizăm orice propunere, observație și sesizare pe teme de mediu, suntem gata să ținem cont de opinia ta în construirea strategiei de exploatare
 • Monitorizăm programele și proiectele inițiate, adaptând tehnologiile folosite pentru protecția mediului
 • Ne implicăm în refacerea ecosistemelor locale și investim în acțiuni de recuperare a mediului pentru zonele compromise
 • Comunicăm și transmitem valorile de mediu asumate, atât angajaților, cât și partenerilor
 • Ne asumăm responsabilitatea implementării politicilor de mediu, astfel încât activitatea minieră să fie sustenabilă și să ducă la creșterea încrederii comunității locale în aceste valori

Investim în oameni

CupruMold Mining s-a angajat să promoveze dezvoltarea durabilă a comunităților locale, prin garantarea sănătății și a siguranței personalului minier și a tuturor celor afectați de operațiunile desfășurate de companie.

 • Protejăm drepturile angajaților și ale comunităților locale, prin respectarea tuturor reglementărilor din domeniul operării miniere
 • Punem accent pe un climat socio-economic stabil, ne preocupă menținerea unui sistem de sănătate și siguranță în muncă
 • Investim în oameni și în formarea lor continuă, îi ascultăm și comunicăm intern eficient și constant
 • Evaluăm și monitorizăm impactul social al activităților miniere, iar mai apoi venim cu propuneri de dezvoltare comunitară
 • Acordăm mare atenție nivelului de trai, condițiilor de educație și oportunitățile de pe piața muncii
 • Atragem investitori pentru formare profesională, susținem diverse forme de asistență pentru categoriile defavorizate
 • Ne implicăm în creșterea calității serviciilor de sănătate publică, a numărului de locuri de muncă și în protecția patrimoniului natural al orașului Moldova Nouă
 • Suntem parteneri de încredere pentru autoritățile locale și organizațiile non-guvernamentale ce activează în zonă, pentru instituțiile de învățământ și orice altă instituție care vizează dezvoltarea comunitară

Management responsabil

CupruMold Mining se angajează să asigure tratament egal tuturor candidaților pentru angajare, indiferent de sex, vârstă, rasă, origine etnică și credință politică sau religioasă.

 

CupruMold Mining promovează un mod de lucru care să permită oricărui candidat să fie recrutat, angajat și evaluat în procesul de urmare a carierei fără să fie supus discriminării.

 • Lucrăm transparent, valorizând tăriile fiecărui membru al echipei, dezvoltând abilitățile angajaților
 • Asigurăm un proces decizional echitabil, cu evaluări obiective, în baza experienței, a cunoștințelor, competențelor și a aptitudinilor angajaților
 • Promovăm egalitatea de șanse și de tratament în cadrul companiei
 • Propunem și implementăm programe de formare profesională, furnizând competențe în funcție de nevoile de pe piața muncii
 • Avem o viziune incluzivă și contribuim la dezvoltarea unor comunități durabile, la identificarea de soluții sustenabile pentru provocările socio-economic